Svar på frågan "Måste samtidskonsten omedelbart kunna förstås och gillas av alla?"
(frågan ställdes ursprungligen till oss inför symposiet på BAC).

[back]WWW.LOVEANDDEVOTION.ORG © 2001-2004